balk_oranje_fiber_4

ELECTRO SERVICE ANDRE

logo_ESA

The link to your datanetwork

Algemeen

Vandaag de dag is het meer en meer noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van nieuwe mogelijkheden, zoals toegang tot internet, uitwissel van elektronische mail, gebruik van digitale telefoons, domotica en toegangscontrole. Om deze nieuwe communicatie middelen optimaal te benutten moet de gebruiker kunnen rekenen op een gestructureerde bekabeling, die een steeds hoger debiet ondersteunt.

Gestructureerde bekabeling

De bekabeling of beter nog, de voorbekabeling, wordt een structurele uitrusting van het gebouw. De kwaliteit ervan is bepalend om de communicatie middelen vlot en economisch te kunnen organiseren en beheren.
Deze voorbekabeling biedt een grote soepelheid. De lokalen kunnen vrij ingericht worden met het oog op een optimaal gebruik van de werkruimte en niet langer in functie van de aanwezige bekabeling. Op deze manier worden de communicatie middelen zo doelmatig en rendabel mogelijk aangewend. Gestructureerde bekabeling (ook wel generische bekabeling) is een recent verschijnsel in de wereld van de KMO's en de particulieren. Een voorbekabeling aanbrengen in een gebouw wil zeggen dat men in de bouw - of renovatiefase kabels en connectoren voorziet die zullen fungeren als telecommunicatiedragers.

Dankzij het vooruitlopen op de behoeften is het mogelijk:
  • de kosten voor wijzigingen achteraf te minimaliseren
  • het beheer van de bekabeling te vergemakkelijken
  • de duurzaamheid van de installatie te garanderen
  • de installatie een stuk soepeler te laten verlopen
  • de productiviteit van het lokaal te optimaliseren

In een gestructureerde bekabeling is ieder element belangrijk in die zin dat het een onmisbare bijdrage levert tot de globale kwaliteit van de installatie. Een verbinding moet echter absoluut beschouwd worden als een geheel dat bestaat uit een terminal, een verbindingssnoer, een outlet, een kabel en een verdeelbord.

Kabelcategorieën: KENMERKEN

U = geen afscherming - unshielded
F = folie - foiled
S = vlecht - shielded

UTP (Unshielded Twisted Pairs) is een niet afgeschermde twisted pair kabel, is eenvoudig en economisch.
FTP (Foiled Twisted Pairs) heeft een externe bescherming die de 4 paren omgeeft, welke nuttig kan zijn in elektromagnetisch vervuilde omgevingen (elektrisch en/of magnetische velden, motoren, nabijheid van elektriciteitskabels...)

Afhankelijk van de kabels worden de bijpassende outlets gekozen (UTP of FTP). Outlets spelen een essentiële rol in het prestatievermogen van een gestructureerde bekabeling. Daarom zijn outlets van topkwaliteit en perfect afgemonteerd door onze vaklui, géén overbodige luxe, maar een onmisbare must voor een perfect werkend netwerk.

Crosstalk

Dit verschijnsel ontstaat wanneer een elektromagnetisch veld stroom ontwikkelt als gevolg van de capacitieve koppeling tussen geleiders. Hier staat een gedeelte van een signaal van een paar over op een naburig circuit (vb. op een telefoonlijn op de achtergrond een 2de gesprek kunnen horen). Om dit te voorkomen gaat men paren vervlechten en zo kan men dit verschijnsel beperken.

Hiervoor zijn volgende eisen nodig:
  • hoogwaardige RJ45 verbindingsmaterialen gebruiken
  • de vervlechting van de paren zoveel mogelijk intact laten (ook bij ontmanteling)
  • geen data - en energiekabels laten samengaan in dezelfde wandgoot
  • geen grote afstanden overbruggen
  • niet in de buurt komen van fluorescentielampen of elektrische motoren (restanten van 230V)

Werkpost

VOORSTELLING_OPBOUW_GESTRUCTUREERD_NETWERK De werkpost is meestal verbonden met een actieve component die zorgt voor de signaaltransmissie dit is een HUB of switch.
Deze regelen de transmissie of verdeling van en naar alle werkposten.
In feite is de HUB dus het actieve element dat de informatietransmissie over de fysieke drager beheert. De switch versterkt daarbovenop ook nog eens het signaal dat wordt doorgestuurd.
Een kabel met 4 paren wordt gebruikt om de aansluiting te voeren tussen de werkpost en de verticale verdeler.
Aan de kant van het bureau eindigt hij op een RJ45 outlet en aan de kant van de verdeler op een aansluitdoos.
Het aantal outlets hangt af van de nodige flexibiliteit, hoe vaak het personeel verplaatst wordt en het ontwerp van de werkpost (op platen, wanden, dubbele vloeren...)